REALITNÁ KANCELÁRIA

JUDr. Miloš Klenovič
0903/417 718

JUDr. PhDr. Marek Tóth
0908/421 364

Služby

ProRebus je obchodná spoločnosť, ktorá ponúka kvalitné a komplexné realitné služby. Ak chcete predať, kúpiť, či prenajať nehnuteľnosť, postaviť dom alebo sa poradiť vo veci (ohľadom, v oblasti) nehnuteľností, neváhajte a kontaktujte nás (spojte sa s nami).

Hlavným záujmom spoločnosti ProRebus je spokojnosť klienta. Chceme rozumieť a vyhovieť požiadavkám klienta a za tým účelom mu poskytnúť kvalitný servis poskytovaných služieb.

Súčasťou činností nášho realitného makléra je i poskytnutie informácií alebo návrhov, ktoré zvýšia atraktivitu ponúkanej nehnuteľnosti ešte pred jej zaradením do predaja.

Pri uzavretí sprostredkovateľskej zmluvy ponúkame aj časovo ohraničenú exkluzivitu zmluvy. Výhodou exkluzivity pri predaji je, že nehnuteľnosť nie je ponúkaná iba v databáze našej kancelárie, ale je zaradená do ponuky aj iným renomovaným realitným kanceláriám, takže klient koná iba s jedným realitným maklérom, ktorý mu zabezpečí komfortnú službu a nadštandardný servis vo veci predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Pri sprostredkovaní predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti s klientom pravidelne komunikujeme a informujeme ho o stave ponuky, ako i reakciách potencionálnych záujemcov.

Činnosť realitného makléra sa skončí až po odovzdaní nehnuteľnosti podľa podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v kúpnej zmluve a po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške. V prípade záujmu maklér môže poskytnúť pomoc aj pri odovzdaní nehnuteľnosti novému vlastníkovi (zúčastní sa odovzdávania, pripraví odovzdávací protokol, pomôže pri realizácii zmien odberateľa energií a pod.).

Služby, ktoré zabezpečujeme v rámci sprostredkovateľskej odmeny:
 • prvotná obhliadka nehnuteľnosti
 • profesionálna fotodokumentácia
 • propagácia nehnuteľnosti aktívnym vyhľadávaním
 • vizualizácia rekonštrukcie a možných stavebných zmien
 • priame oslovenie klientov z našej databázy
 • obhliadky nehnuteľnosti potencionálnymi kupujúcimi alebo nájomcami
 • kompletné poradenstvo z oblasti realít
 • vyhotovenie zmlúv, potvrdení, návrhu na vklad a protokolov
 • výber listu vlastníctva na právne úkony
 • správny poplatok za overenie podpisu predávajúcich
 • správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností v zrýchlenom konaní; to neplatí, ak je odmena za sprostredkovanie nižšia ako 1500 €, v tom prípade bude kanceláriou uhradený správny poplatok za riadne konanie
 • zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi (kataster, miestny úrad,) a správcom bytového domu/ bytovým družstvom
V prípade neúspechu sprostredkovania predaja, kúpy alebo prenájmu klient neplatí žiadnu odmenu a náklady spojené s ponukou znáša realitná kancelária.

Služby za doplatok:
Po dohode s klientom zabezpečíme alebo sprostredkujeme aj iné služby, ktoré netvoria obsah odmeny za sprostredkovanie:
 • vypracovania znaleckého posudku
 • overenie listín notárom, notárskeho pracovníka na overovanie listín doma u klienta, notárska úschova a pod.
 • vyhotovenia geometrického plánu
 • projektová dokumentácia pre prípadnú rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • realizácia rekonštrukcie nehnuteľnosti a s tým súvisiacich stavebných prác prostredníctvom renomovanej stavebnej firmy
 • ďalšie služby vo veci nehnuteľností podľa požiadaviek klienta


Ďalšie služby poskytované spoločnosťou mimo realitnú činnosť: