REALITNÁ KANCELÁRIA

JUDr. Miloš Klenovič
0903/417 718

JUDr. PhDr. Marek Tóth
0908/421 364

Cenník služieb

Výška odmeny za sprostredkovanie predaja je :
  • 3% až 5 % z ceny predanej nehnuteľnosti alebo v prípade exkluzivity dohodou (výška odmeny sa odvíja od ceny nehnuteľnosti, náročnosti a komplikovanosti prípadu, ako i lokality nehnuteľnosti); Minimálna výška odmeny pri sprostredkovaní predaja garáže je 600,- € a pri sprostredkovaní predaja iných nehnuteľností 1000,- €.
  • 1% až 2,5 % a viac z ceny predanej nehnuteľnosti, ak ide o predaj nehnuteľností typu komerčná budova, priemyselný areál, výrobná hala, orná pôda, lesy a pod., alebo dohodou podľa výšky ceny predávanej nehnuteľnosti.
  • 1x mesačné nájomné, ak ide o sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti určenej na bývanie, najviac však 600,- €,
  • 1,50 – 3,00 €/1m2, pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností - nebytových priestorov (kancelárie, výrobná hala, sklad, pozemky a pod.), ak ich výmera presahuje 200 m2, inak jednomesačné nájomné.

Pri objednaní len niektorej služby súvisiacej s realitnou činnosťou, ale nie kompletnou realizáciou sprostredkovateľskej služby našou kanceláriou je účtovaná hodinová sadzba 25,- €/hod. za každú aj začatú hodinu. Za vyhotovenie kúpnych, darovacích alebo nájomných zmlúv a návrhu na vklad, mimo realitnej činnosti našej kancelárie, je cena stanovená podľa náročnosti zmluvy v sume od 130,- Eur do 200,- Eur a za vyhotovenie návrhu na vklad 40,- Eur, alebo na základe dohody s klientom.